Zapraszamy przyszłych rodziców na BEZPŁATNE przygotowanie do porodu – w ramach edukacji przedporodowej.
Z oferty mogą skorzystać kobiety ciężarne począwszy od 21 tygodnia ciąży. Z nami możesz przygotować się do porodu i opieki nad maluszkiem.
Zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach, prowadzone przez położną, fizjoterapeutę, dietetyka i neurologopedę.

Aby móc skorzystać z oferty konieczne jest złożenie u nas deklaracji wyboru położnej środowiskowej – Lidii Jachowicz.

nfz-logo

Działamy w ramach kontraktu z NFZ. Za  wizyty nie ponosisz żadnych opłat:

  • Wizyty edukcji przedporodowej od 21 tygodnia ciąży
  • Wizyty patronażowe po urodzeniu dziecka
  • Wizyty po operacjach
    ginekologicznych i ginekologiczno-onkologicznych

Odwiedź nas na Facebook Akademia Macierzyństwa

1

Spotkania edukacyjne z położną – przygotowania do porodu

Ciąża i przygotowywanie się do roli rodzica często mobilizuje do zdobywania rzetelnej wiedzy na ten temat, nierzadko nawet na długo zanim dziecko zostanie poczęte. Jej bogatym źródłem jest położna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, która w swojej codziennej pracy nierozerwalnie łączy wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, przez co niejednokrotnie staje się dla kobiety przyjaciółką, wsparciem i przewodnikiem, pomagającym zrozumieć własną naturę. I choć z pomocy położnej można korzystać na długo zanim zaczniemy myśleć o dziecku, w rzeczywistości często poznajemy ją dopiero na sali porodowej i podczas wizyt patronażowych. Dlaczego dopiero wtedy?

Każda z kobiet, niezależnie od wieku, powinna mieć złożoną deklarację wyboru położnej . Tak, jak każdy z nas wybiera lekarza pierwszego kontaktu, by w razie potrzeby móc się z nim skonsultować, tak samo każda z kobiet powinna mieć wybraną swoją położną.

Brak wiedzy na temat możliwości korzystania z usług położnej w ramach NFZ przekreśla szanse na dostęp do profesjonalnej opieki i wiedzy w momencie, kiedy kobieta jej najbardziej potrzebuje, np. w czasie ciąży lub w trakcie przygotowań do tego stanu. Najczęściej przed ciążą i porodem docierają do niej najbardziej dociekliwe osoby o najwyższym poziomie odpowiedzialności za zdrowie własne i dziecka. Większość o tych możliwościach dowiaduje się „po fakcie”, na sali porodowej albo podczas spotkań patronażowych. Tymczasem każda kobieta, bez względu na wiek, może liczyć na pomoc wybranej przez siebie położnej, pod warunkiem jednak, że złoży odpowiednią deklarację. 

Deklaracja, ale po co?

Na ogół kiedy zauważamy na teście ciążowym dwie kreski świadczące o tym, że wkrótce zostaniemy rodzicami, w głowie pojawia się myśl – iść do lekarza, przebadać się, sprawdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Coraz więcej świadomych kobiet kontaktuje się z położną jeszcze przed planową ciążą, aby uzyskać tzw. porady przedkoncepcyjne, co pozwala m.in. wykluczyć  na najwcześniejszym etapie wiele negatywnych czynników, które mogą mieć wpływ na przebieg ciąży, a następnie – możliwości rozwojowe i egzystencjalne dziecka wykorzystywane w ciągu całego życia.

Na ogół o tym, że jest się w ciąży, kobieta dowiaduje się ok. jej 6. tygodnia. – Mając świadomość, że do zbliżenia doszło w okolicach dni płodnych, można już zacząć przygotowywać się do roli rodzica, a tym samym chronić się przed szkodliwymi czynnikami jak najszybciej, tj. w czasie, gdy zagnieżdża się komórka jajowa i dziecko zaczyna korzystać z substancji naszego ciała, co jest najbardziej newralgicznym momentem.

Pierwsze 12 tygodni ciąży to fundament całego życia dziecka. W tym czasie tworzą się jego poszczególne organy, które w kolejnych tygodniach dojrzewają i zaczynają pełnić swoje funkcje. Na tym etapie kobieta najczęściej poszukuje też osoby, która będzie prowadzić jej ciążę. W świetle polskiego prawa, zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, osobą tą może być lekarz lub położna.

Spotkania edukacyjne 

Jeżeli kobieta decyduje się powierzyć opiekę nad swoją ciążą położnej, to do 10. tygodnia ciąży powinna pojawić się u niej na obowiązkowej wizycie. Jeżeli zaś ciąża prowadzona jest przez lekarza, wówczas ma on obowiązek prawny poinformować ją w 20. tygodniu o potrzebie spotkań edukacyjnych z położną rodzinną.

Spotkania edukacyjne z położną to spotkania przygotowujące do porodu i rodzicielstwa, finansowane przez NFZ, odbywające się od 21. do 31. tygodnia ciąży raz w tygodniu, a po 32. tygodniu ciąży do porodu – dwa razy w tygodniu.

Udział w tych spotkaniach jest dobrowolny, nikt nie jest w stanie nałożyć na kobietę obowiązku uczestniczenia w nich. Dają one jej i jej partnerowi możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do danej sytuacji i – co ważne – dostoswanej do ich potrzeb. – Podstawową kwestią spotkań edukacyjnych jest kwestia indywidualizacji. – Nie chodzi o to, by każdej kobiecie przekazywać taki sam zakres wiedzy, bo każda z nich może mieć zupełnie inne potrzeby, inny pułap wiedzy i wartości życiowych, co należy najpierw zdiagnozować.

Uczestnicząc w tych spotkaniach, przyszła mama indywidualnie przygotowuje z położną plan edukacji w oparciu o tematy, które chciałaby poruszyć i które położna uważa za przydatne. Istnieje również możliwość grupowych spotkań, zwłaszcza w przypadku, gdy poruszany jest ogólny temat, jak np. niefarmakologiczne metody ułatwiające poród. Daje to również możliwość do wzajemnej wymiany doświadczeń.

– Można nawet wskazać na wyższość tych spotkań nad szkołą rodzenia. Wiąże się to z tym, że szkoły rodzenia mają swój określony program, który jest jednolity dla wszystkich. Spotkania edukacyjne dają możliwość dostosowania ich planu do indywidualnych potrzeb. Kobiety, które z nich korzystają, mogą później uczestniczyć w szkole rodzenia, ale nie jest to konieczne.

Szkoła rodzenia i spotkania edukacyjne różnią jeszcze kwestie organizacyjne. Kontrakt z NFZ na wykonywanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje wykonywanie tych świadczeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. Szkoły rodzenia natomiast często są organizowane wieczorami i w weekendy, co nierzadko pozwala brać w nich udział obojgu z rodziców. Jeżeli są ku temu warunki – oboje mogą też uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych.

Miejsce spotkań edukacyjnych kobieta oraz położna ustalają indywidualnie. Mogą być one w siedzibie położnej lub w domu podopiecznej, a ich czas trwania to ok. 1 godziny.

Zdaniem położnej, jak najbardziej wskazane jest, aby w tego typu spotkaniach brały udział kobiety, które z przyczyn medycznych będą miały cesarskie cięcie. – Znając fizjologię porodu i procesu noworodkowego i to co dla dziecka jest najważniejsze w trakcie naturalnego porodu, posiadają dzięki temu wiedzę na temat tego, czego w życiu ich dzieci może zabraknąć, czyli tym samym – co automatycznie należałoby uzupełnić i jak można to skorygować, na co należy szczególnie zwrócić uwagę.

Wybór położnej

Aby być pod opieką wybranej położnej należy wypełnić i złożyć w danej placówce odpowiednią deklarację zawierającej podstawowe informacje na nasz temat, jak imię i nazwisko, adres czy numer PESEL.

– Złożenie deklaracji jest specyficzną formą umowy cywilno-prawnej. – Dana kobieta może wybrać położną, ale nie oznacza to jeszcze, że ona tę deklarację przyjmie, np. w sytuacji, gdy ktoś decyduje się na opiekę położnej z innego, znacznie odległego miasta. Wybór położnej musi zostać potwierdzony, warto więc upewnić się, czy deklaracja została przyjęta. Wcześniejsze złożenie deklaracji może nam również zagwarantować możliwość korzystania z opieki danej położnej w każdej dowolnej chwili, w miarę naszych potrzeb. Każda z kobiet, niezależnie od wieku powinna mieć złożoną deklarację wyboru położnej  jest to warunkiem by finansowane były przez NFZ wszystkie świadczenia, które zgodnie z rozporządzeniem MZ wchodzą w zakres zadań położnej w poz.

Położna ma prawo także odmówić sprawowania opieki w sytuacji, gdy kobieta z nią nie współpracuje, np. nie pojawia się na umówionych wizytach, czy nie stosuje się do zaleceń.

Wizyty patronażowe

Często kobiety zaczynają mieć kontakt z położną dopiero podczas wizyt patronażowych, tj. podczas wizyt położnej w domu noworodka przez pierwsze 2 miesiące jego życia. Po porodzie każdy noworodek ustawowo musi zostać objęty opieką położnej rodzinnej. Pierwsza z takich wizyt powinna być wykonana do 48 godzin od czasu zgłoszenia o urodzeniu się dziecka. Będąc pod opieką położnej już podczas ciąży, możemy mieć pewność, że po narodzinach dziecka przyjdzie do nas z wizytą właśnie ta, dobrze nam znana i zaprzyjaźniona, położna.

Położna – przewodnik w świecie kobiecości

– Proces prokreacyjny to ciągłość, kontynuacja zdarzeń, a nie wybrane losowo wydarzenia. Odpowiednie przygotowanie do ciąży wpływa na jej przebieg, przebieg ciąży wpływa na poród, a ten z kolei na kwestie związane z połogiem i laktacją. Proces porodu i laktacji rzutują później na możliwości rozwoju dziecka w późniejszym okresie. Jedno wynika z drugiego, stąd do każdego z tych etapów warto się dobrze przygotować.

Źródło: www.siostraania.pl położna Ewa Janiuk

Dlaczego Akademia?

experience-v2

Wiedza

Mamy różne wykształcenie, ale przyświeca nam wspólny cel. Chcemy pokazać Wam każdy aspekt macierzyństwa.

multi-v2

Doświadczenie

Jesteśmy bogate nie tylko w wiedzę ze swojej dziedziny, ale też w doświadczenie bojowe. Większość z nas ma swoje dzieci i niezłą praktykę.

passion-v2

Pasja

Każda z nas robi to co lubi i czym się interesuje. Dzięki temu wkładamy w naszą pracę maksimum energii i zaangażowania.